Råde kirkelige fellesråd > Vielse

Vielse

Vielse

I Råde menighet kan man bestille vielse i Råde og Tomb kirke.     Les mer...

Prøvingsattest

Vielsen kan ikke foretas før vi har mottatt prøvingsattest av ektefolkene.    Les mer...