Råde kirkelige fellesråd > Konfirmasjon

Konfirmasjon i Råde menighet

Konfirmasjonsdatoer

Konfirmasjonsdatoene fremover.

Les mer...

Hva skjer i konfirmasjonstiden?


Skal jeg være konfirmant??

For mange er det en selvfølge å bli konfirmert i kirken, andre trenger å tenke igjennom og må ta et valg. Det kan være lurt å snakke med venner og foreldre hvis en er i tvil. Men husk at konfirmasjon er frivillig og det er ditt valg!

Velger du å være konfirmant vil vi gi deg litt nyttig ”bagasje” som du kan ha med deg videre i livet.

 

Les mer...

Årsplanen for konfirmanter 2020
Hva er konfirmasjon?

Selve ordet konfirmasjon betyr å støtte, styrke, bekrefte, eller å svare ja. Før var det slik at konfirmantene måtte svare ja på at de trodde på Gud. Slik er det ikke lenger. Det viktigste er at Gud sier ja til oss og bekrefter sin omsorg og sitt nærvær i vårt liv. Når konfirmantenes navn blir nevnt i konfirmasjonshandlingen og det blir bedt en spesiell bønn for hver enkelt, forteller det at Gud er opptatt av den enkelte av oss og det liv vi lever. Han stadfester at løftene fra dåpen fremdeles gjelder og vil følge oss videre gjennom livet. Når presten legger hånden på konfirmantens hode, er det en synlig handling som viser at Gud er nær oss uansett om vi forstår det eller ikke.

Hva venter vi av deg?

Dersom du melder deg som konfirmant, ventes det av deg at du er aktivt med på alle de ulike samværene som inngår i konfirmasjonstiden.

Som konfirmant utfordres du til å delta aktivt, til å samtale og diskutere, til å lytte og lære. Som ungdom har du opplevd mye av det gode som livet byr på. Mange har også erfart at livet ikke er bare godt. Gud bryr seg om oss i alle livets situasjoner. Han er den samme uansett hvordan du har det. Derfor er troen på Gud en rikdom å ha med seg gjennom livet.

Konfirmantåret


- Påmelding via våre nettsider

- Presentasjonsgudstjeneste, i september

- Leir, i september

- Undervisning høst og vår

- Kirkens nødhjelps fasteaksjon, mars/april

- Aktivitetsgrupper på vårhalvåret

- Konfirmasjon, mai

Pris

Konfirmantavgiften er for tiden på kr. 1100-. Den dekker alle utgifter til leir, undervisningsmateriell med mer. Det blir sendt ut faktura iløpet av konfirmanttiden.

Økonomi skal ikke være en hindring for å være konfirmant. Ta kontakt med oss dersom dere har behov for hel eller delvis dekning av avgiften.

Tilpasset undervisning

Alle mennesker er forskjellige - også ungdommer er forskjellige, like forskjellige som alle andre.
Noen har andre behov enn andre - og i Råde menighet er alle velkommen til konfirmasjonstid.

Tenker dere på konfirmasjon i Råde menighet: Hjertelig velkommen!
For at det kan bli en god konfirmasjonstid er det viktig at dere som foreldre, gjerne sammen med den kommende konfirmanten, tar kontakt, slik at vi i en samtale kan finne ut hvordan vi vil at ting skal være.

Dåp og konfirmasjon

De fleste som konfirmeres ble døpt som barn. Da forstod vi ikke mye av det som foregikk. I dåpen ble troen lagt ned i oss som et frø. Et frø kan ikke vokse og utvikle seg uten at det får næring. Slik er det også med troen – den trenger næring.
 
Derfor ble det under dåpen sagt at vi skulle oppdras i den kristne tro. Konfirmasjonstiden gir mulighet til å velge om den kristne tro skal få spire og vokse i oss. Derfor er det nær sammenheng mellom dåp og konfirmasjon.
 
Det går an å være med i konfirmasjonstiden selv om man ikke er døpt. I løpet av konfirmasjonstiden kan man så bestemme seg for hva man vil. Hvert år er det mange unge som blir døpt før konfirmasjonsdagen.
 
Vi har gode tradisjoner på dette. Vi prøver å tilpasse den enkeltes ønsker. Dette finner vi ut av underveis.
 
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret dersom du har spørsmål om konfirmasjonen.
 
Menighetspedagogen kan kontaktes på tlf 69294034/97150032 eller mail: kateket@rade.kirken.no
 
For nærmere informasjon av generell og prinsippiell art henviser vi til emnet på http://www.kirken.no/

KonfirmasjonpåmeldingFølg lenken til konfirmasjonsregistrering via våre hjemmesider:

Lenke til konfirmasjonsregistrering