Råde kirkelige fellesråd > Dåp

Dåp

I Råde menighet kan man bestille dåp i Råde eller Tomb kirke. Dåpen finner sted i gudstjenesten på søndager klokken 11.00.
Ta kontakt med menighetskontoret for å få oversikt over hvilke søndager vi har dåp eller legg inn en forespørsel om dåp via våre nettsider!
         
Når dere melder barnet til dåp, må dere ha følgende opplysninger klare:
 
Barnet: Fornavn/mellomnavn/etternavn - Fødselsnummer (11 siffer) - Fødested - Adresse
Foreldrene: Fullt navn - Fødsels og personnummer - Adresse/telefonnummer
Faddere: Fullt navn
 
Merk: Dersom dere bor i en annen kommune, bør dere også kontakte menighetskontoret der dere bor for eventeuelt å avtale dåpssamtale.
 
Barnet skal ha minst to og høyst seks faddere og de må ha fylt 15 år. Foreldrene kan ikke være faddere. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Fadderne må være medlem av Den norske kirke, eller andre kristne som ikke forkaster barnedåp.
 
I forkant av dåpen inviteres foreldrene og fadderne til dåpssamling. Samlingen  varer ca en og en halv time. Her vil dere få møte presten og eventuelle andre dåpsfamilier, samt gå igjennom praktisk info i forbindelse med dåpen.
 
Før gudstjenesten begynner tar faddere og andre gjester plass i kirken.
Barnet, foreldre og den som bærer går inn i inngangsprosesjonen og tar plass på første benkerad. Dåpshandlingen finner sted i begynnelsen av gudstjenesten.
 
Ved dåpshandlingen nevnes bare barnets fornavn (uten mellomnavn eller slektsnavn), men det fulle navn tas med i kunngjøringene i gudstjenesten.
 
Ta kontakt med oss på menighetskontoret hvis dere har spørsmål - tlf 69294030 eller e-post: epost@rade.kirken.no
 
Råde menighet ønsker dere velkommen til dåp!

DåpsforespørselFølg lenken under for registrering av dåp via våre nettsider.

Lenke til dåpsregistreringsskjema