Råde kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Besøkstjeneste

Besøkstjeneste

Er du en som ønsker besøk, eller kunne du tenke deg å bli en besøker?

Besøkstjenesten i Råde menighet

Er du en som ønsker besøk, eller kan du tenke deg å bli en besøker?

Besøkstjenesten handler først og fremst om å være et medmenneske og gi av sin tid. Besøkene kan for eksempel bestå i gode samtaler, å være en god lytter, en turkamerat, en høytleser.  Hjelpe med små praktiske tjenester, være barnevakt eller ha telefonkontakt. Tjenesten er et supplement til det offentlige.

Tidsintervallet for besøk er vanligvis 1 til 2 gr. i mnd. og med en varighet på 1 til 2 timer. Forøvrig står bruker og besøker fritt til selv å avtale innhold og varighet av tjenesten, men det er viktig med gjensidige avtaler. Vi anbefaler å gjøre en evaluering etter 1 år. Forutsigbarhet gir trygghet begge veier.

Hvem er besøker? Besøkerne er frivillige kvinner og menn i ulike aldre, med ulike kvalifikasjoner. Besøkerne deltar ut i fra sitt eget ståsted i forhold til tro og menighetstilknytning. Besøkerne skal først og fremst være lyttende og til stede for et annet menneske.

Hvem kan få besøk?
Både enkeltpersoner og familier, i alle aldre, som bor i bygda vår.

Besøkstjenesten ledes av en besøksleder i Råde menighet som koordinerer tjenesten og oppdragene. Ved første møte er alltid besøksleder med. Alle besøkere har taushetsplikt.
Ta gjerne kontakt!

Besøksleder: Grete Heen Husebye besøksleder.
Tlf. 997 48 225 mail:
grete.heen.husebye@gmail.com
Det er også mulig å ringe menighetskontoret i kontortiden , tlf. 69 29 40 30

Tilbudet er gratis.


Del denne artikkel på e-post